3 cấp độ bảo vệ trên máy nước nóng trực tiếp Kangaroo

Thích 146 Bình luận 0
56 đánh giá

Cảm biến lưu lượng nước vào

3 cấp độ bảo vệ trên máy nước nóng trực tiếp Kangaroo > Cảm biến lưu lượng nước vào

Cảm biến nhiệt độ nước ra

3 cấp độ bảo vệ trên máy nước nóng trực tiếp Kangaroo > Cảm biến nhiệt độ nước đầu ra

Thiết kế điện nước tách rời

3 cấp độ bảo vệ trên máy nước nóng trực tiếp Kangaroo > Thiết kế điện nước tách rời

Bình luận