6 cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách, hiệu quả, tăng tuổi thọ

Thích 114 Bình luận 0
60 đánh giá

Dùng máy nước nóng Ariston có dung tích phù hợp

6 cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách, hiệu quả, tăng tuổi thọ > Dùng máy nước nóng Ariston có dung tích phù hợp

Lắp đặt vị trí thích hợp

6 cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách, hiệu quả, tăng tuổi thọ > Lắp đặt vị trí thích hợp

Đảm bảo bình chứa luôn đầy nước và thường xuyên kiểm tra rò điện

6 cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách, hiệu quả, tăng tuổi thọ > Thường xuyên kiểm tra rò điện

Không nên để máy hoạt động 24/24

6 cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách, hiệu quả, tăng tuổi thọ > Không nên để máy hoạt động 24/24

Đặt nhiệt độ thích hợp

6 cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách, hiệu quả, tăng tuổi thọ > Đặt nhiệt độ thích hợp

Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ

6 cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách, hiệu quả, tăng tuổi thọ > Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ

Bình luận