8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ

Thích 160 Bình luận 0
53 đánh giá

Vị trí lắp đặt

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời

 Nguồn nước sử dụng

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Nguồn nước sử dụng nên được bơm trên bồn chứa đặt cao hơn mái nhà

Sử dụng ống dẫn nước nóng chuyên dụng

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Sử dụng ống dẫn nước nóng chuyên dụng

Cấp nước vào máy

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > hông nên cấp nước vào máy khi đặt dưới trời nắng trong 10 phút

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Lưu lượng nước khi cấp vào máy

Thường xuyên vệ sinh bồn chứa nước

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Thường xuyên vệ sinh bồn chứa nước

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các bộ phận của máy

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các bộ phận của máy

Dùng mái che máy khi trời mưa bão

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Nên lắp đặt thêm mái che bảo vệ cho máy khi trời mưa bão

 Không sử dụng máy nước nóng khi trời mưa

8 lưu ý sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách, bền bỉ > Rút phích cắm điện của máy

Bình luận