Ariston ra mắt bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi đầu tiên tại Việt Nam

Thích 166 Bình luận 0
69 đánh giá

Ariston ra mắt bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi đầu tiên tại Việt Nam > Ariston ra mắt bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi đầu tiên tại Việt Nam

Ariston ra mắt bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi đầu tiên tại Việt Nam > Bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi được giới thiệu

Wifi trên máy nước nóng giúp gì cho người dùng?

Ariston ra mắt bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi đầu tiên tại Việt Nam > Giao diện ứng dụng Aqua Ariston Net

Ariston ra mắt bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi đầu tiên tại Việt Nam > Đặt lịch điều chỉnh nhiệt độ vào từng thời điểm khác nhau

Ariston ra mắt bộ đôi bình nước nóng trang bị Wifi đầu tiên tại Việt Nam > Thống kê được lượng điện tiêu thụ của bình nước nóng theo ngày, tuần, tháng, năm

Bình luận