Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả

Thích 216 Bình luận 0
50 đánh giá

Các bước sử dụng máy nước nóng gián tiếp

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Kiểm tra chế độ bảo vệ an toàn của máy

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Ấn nút RESET để chỉnh máy về chế độ thông thường

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Điều chỉnh nhiệt độ mong muốn bằng cách vặn núm điều chỉnh ở mặt trước máy

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Đèn LED màu xanh báo hiệu sẵn sàng

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Kiểm tra xem máy có chảy qua vòi hoa sen không

Lưu ý sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, đúng cách

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Không nên để máy hoạt động 24/24

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Không nên để nước quá nóng

Cách sử dụng máy nước nóng gián tiếp an toàn, hiệu quả > Kiểm tra/vệ sinh thiết bị thường xuyên

Bình luận