Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách

Thích 177 Bình luận 0
46 đánh giá

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > sử dụng máy nước nóng gián tiếp ariston

Video hướng dẫn lắp đặt

Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > đặt dụng cụ ở vị trí thuận tiện

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > đặt máy nước nóng lên miếng sốp

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > mua thêm dụng cụ hỗ trợ lắp đặt

Thao tác trước khi tiến hành lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > quấn băng keo ren

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > lắp van xả

 

Tiến hành lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > đánh dấu vị trí lắp đặt máy nước nóng

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > đặt máy nước nóng lên móc treo

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > lắp dây dẫn nước

Kiểm tra máy nước nóng hoạt động

 

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > mở khóa nước để cấp nước vào máy

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > kiểm tra các mối đầu ren coi có bị rỉ nước không

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > kiểm tra thiết bị elcb máy nước nóng

Hướng dẫn lắp đặt máy nước nóng gián tiếp Ariston đúng cách > máy nước nóng ariston đã được sử dụng

 

Bình luận