Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục

Thích 128 Bình luận 0
36 đánh giá

 Vị trí lắp đặt bị che nắng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục > Vị trí lắp đặt nên thoáng đãng, nhiều ánh nắng

 Dung tích nhỏ so với nhu cầu sử dụng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục > Dung tích nhỏ so với nhu cầu sử dụng

 Máy nước nóng năng lượng mặt trời bị rò rỉ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục > Máy nước nóng năng lượng mặt trời bị rò rỉ

 Máy bị bám bẩn hoặc bám phèn dày

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục > Máy bị bám bẩn hoặc bám phèn dày

 Ống chân không thu nhiệt bị hỏng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục > Ống chân không thu nhiệt bị hỏng

 Bình bảo ôn không đảm bảo chất lượng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục > Bình bảo ôn không đảm bảo chất lượng

 Lắp sai van 1 chiều

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng? Nguyên nhân và cách khắc phục > Lắp sai van 1 chiều

Bình luận